fbpx

Αρθροσκόπηση Γόνατος

Αρθροσκόπηση Γόνατος

Αρθροσκόπηση Γόνατος

Η αρθροσκόπηση γόνατος αποτελεί την πιο αξιόπιστη τεχνική για τη διάγνωση και θεραπεία κακώσεων και άλλων παθήσεων της άρθρωσης. Η αρθροσκόπηση έχει συμβάλει στην εξέλιξη της αποκατάστασης των βλαβών του γόνατος. Το γόνατο αποτέλεσε την πρώτη άρθρωση στην οποία χρησιμοποιήθηκε το αρθροσκόπιο όχι μόνο για διαγνωστικούς σκοπούς αλλά και για την εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων. Η αρθροσκόπηση γόνατος γίνεται με τη βοήθεια μιας μικρής κάμερας συνδεδεμένης με φακό οπτικών ινών η οποία εισάγεται στην άρθρωση και δίνει στο γιατρό τη δυνατότητα να δει το εσωτερικό του γόνατος χωρίς να απαιτείται χειρουργική τομή παρά μόνο 2 μικρές οπές εκατέρωθεν του γόνατος.


Η άρθρωση του γόνατος αποτελείται από το μηριαίο οστό, την κνήμη και την επιγονατίδα, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους μέσω του αρθρικού θυλάκου και των συνδέσμων. Το γόνατο υποβάλλεται σε σημαντικές πιέσεις καθημερινά και συχνά υπόκειται σε τραυματισμούς. Στην άρθρωση του γόνατος βρίσκονται διάφορα ανατομικά στοιχεία όπως ο μηνίσκος, ο πρόσθιος και ο οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος, οι πλάγιοι σύνδεσμοι και ο αρθρικός υμένας, στα οποία διαχέεται το αρθρικό υγρό.


Στην εσωτερική πλευρά της άρθρωσης του γόνατος βρίσκεται ο έσω μηνίσκος και στην εξωτερική ο έξω μηνίσκος. Μία σημαντική λειτουργία του μηνίσκου είναι η προστασία του χόνδρου που καλύπτει τα άκρα των οστών αποτρέποντας τους τραυματισμούς που δημιουργούνται λόγω τριβής. Ο πρόσθιος χιαστός συνδέει το μηριαίο οστό με την κνήμη και σταθεροποιεί την άρθρωση. Όταν υπάρξει υπερβολική πρόσθια κίνηση της κνήμης μπορεί να επέλθει ρήξη του πρόσθιου χιαστού. Ο οπίσθιος χιαστός ελέγχει την οπίσθια κίνηση της κνήμης σε σχέση με το μηριαίο οστό. Όταν η κνήμη κινηθεί υπερβολικά προς τα πίσω μπορεί να προκληθεί ρήξη του οπίσθιου χιαστού.

Ποιές ασθένειες ή τραυματισμοί μπορούν να αντιμετωπιστούν με την αρθροσκόπηση γόνατος;

Η αρθροσκόπηση γόνατος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση ή τη θεραπεία τραυματικών ή εκφυλιστικών ρήξεων των μηνίσκων, βλαβών του αρθρικού χόνδρου, ρήξεων των χιαστών συνδέσμων, εξαρθρήματος επιγονατίδας, φλεγμονών του αρθρικού υμένα κ.α.

Ο χειρουργός με τη βοήθεια του αρθροσκοπίου μπορεί να ελέγξει το εσωτερικό της άρθρωσης του γόνατος μέσω μικρών οπών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργούνται ελάχιστοι τραυματισμοί στους ιστούς και η αποκατάσταση μετά την αρθροσκόπηση γόνατος να είναι ταχύτερη. Φυσικά το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το είδος της πάθησης και τα περιθώρια βελτίωσης αλλά και από τη θέληση και την προσπάθεια του ίδιου του ασθενή.

Ποιο είναι το συνολικό κόστος της επέμβασης;

Το συνολικό κόστος της επέμβασης εξαρτάται από:
1) Το επίπεδο της κλινικής που θα επιλεγεί.
2) Την ποιότητα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.
3) Την αμοιβή της χειρουργικής ομάδας που θα αναλάβει την επέμβαση (χειρουργός, βοηθός και αναισθησιολόγος).

1Ποια τα πλεονεκτήματα της αρθροσκόπησης γόνατος;
Η αρθροσκόπηση γόνατος είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος με πολλαπλά οφέλη για τον ασθενή σε σύγκριση με τις ανοικτές χειρουργικές επεμβάσεις:

 • Οι τομές που γίνονται είναι πολύ μικρότερες οπότε και το τραύμα που δημιουργείται είναι περιορισμένο, μειώνοντας τις πιθανότητες επιπλοκών.
 • Λιγότερη αιμορραγία κατά τη διάρκεια της επέμβασης.
 • Ο χειρουργός έχει καλύτερη ορατότητα ακόμα και σε περιοχές της άρθρωσης με δύσκολη πρόσβαση.
 • Οι ουλές που δημιουργούνται είναι μικρότερες και το αισθητικό αποτέλεσμα μετά την επέμβαση είναι πολύ καλύτερο.
 • Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι περιορισμένος.
 • Η ανάρρωση είναι πιο γρήγορη και η επιστροφή στην εργασία και τις καθημερινές δραστηριότητες είναι ταχύτερη.
2Ποια η διαδικασία της αρθροσκόπησης γόνατος;
Πριν ξεκινήσει η χειρουργική επέμβαση ο ασθενής λαμβάνει ραχιαία ή γενική αναισθησία. Στο χειρουργικό τραπέζι προσαρμόζονται ειδικά στηρίγματα που επιτρέπουν στο χειρουργό να μετακινεί το πόδι και να λυγίζει το γόνατο του ασθενή. Ο χειρουργός κάνει δύο τομές (οπές) εκατέρωθεν του γόνατος μέσω των οποίων περνούν μέσα στην άρθρωση τα χειρουργικά εργαλεία και το αρθροσκόπιο. Στη συνέχεια τοποθετείται ένα σωληνάκι για παροχή φυσιολογικού ορού ώστε να επιτευχθεί καλύτερη ορατότητα στην άρθρωση του γόνατος. Το αρθροσκόπιο είναι ένας μικρός σωλήνας από οπτικές ίνες που δίνει τη δυνατότητα στο χειρουργό να βλέπει στο εσωτερικό της άρθρωσης. Μόλις ολοκληρωθεί η επέμβαση οι τομές που έγιναν προηγουμένως κλείνουν με ράμματα. Το πόδι τυλίγεται με ελαστικό επίδεσμο που μειώνει το οίδημα και βοηθά στην πρόληψη σχηματισμού θρόμβων και αιματώματος στην περιοχή.
3Τι επιπλοκές μπορεί να δημιουργηθούν;
Οι επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν από την αρθροσκόπηση γόνατος είναι πολύ σπάνιες. Σε αυτές περιλαμβάνονται η θρόμβωση και η λοίμωξη αλλά σε ελάχιστο ποσοστό.
4Ποια η διαδικασία της αποκατάστασης;
Η αποκατάσταση εξαρτάται από το είδος της επέμβασης. Σε απλές χειρουργικές επεμβάσεις ο ασθενής μπορεί να κάνει μερικές ασκήσεις στο σπίτι του. Σε δυσκολότερες επεμβάσεις συστήνεται ειδικό πρόγραμμα φυσικοθεραπείας. Είναι σωστό να τονιστεί πως παρότι η αρθροσκόπηση γόνατος γίνεται με μικρές εξωτερικές τομές στο εσωτερικό της άρθρωσης δε συμβαίνει το ίδιο. Γι΄ αυτό το λόγο και οι ασθενείς πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες του γιατρού.
1Ποια τα πλεονεκτήματα της αρθροσκόπησης γόνατος;
Η αρθροσκόπηση γόνατος είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος με πολλαπλά οφέλη για τον ασθενή σε σύγκριση με τις ανοικτές χειρουργικές επεμβάσεις:

 • Οι τομές που γίνονται είναι πολύ μικρότερες οπότε και το τραύμα που δημιουργείται είναι περιορισμένο, μειώνοντας τις πιθανότητες επιπλοκών.
 • Λιγότερη αιμορραγία κατά τη διάρκεια της επέμβασης.
 • Ο χειρουργός έχει καλύτερη ορατότητα ακόμα και σε περιοχές της άρθρωσης με δύσκολη πρόσβαση.
 • Οι ουλές που δημιουργούνται είναι μικρότερες και το αισθητικό αποτέλεσμα μετά την επέμβαση είναι πολύ καλύτερο.
 • Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι περιορισμένος.
 • Η ανάρρωση είναι πιο γρήγορη και η επιστροφή στην εργασία και τις καθημερινές δραστηριότητες είναι ταχύτερη.
2Ποια η διαδικασία της αρθροσκόπησης γόνατος;
Πριν ξεκινήσει η χειρουργική επέμβαση ο ασθενής λαμβάνει ραχιαία ή γενική αναισθησία. Στο χειρουργικό τραπέζι προσαρμόζονται ειδικά στηρίγματα που επιτρέπουν στο χειρουργό να μετακινεί το πόδι και να λυγίζει το γόνατο του ασθενή. Ο χειρουργός κάνει δύο τομές (οπές) εκατέρωθεν του γόνατος μέσω των οποίων περνούν μέσα στην άρθρωση τα χειρουργικά εργαλεία και το αρθροσκόπιο. Στη συνέχεια τοποθετείται ένα σωληνάκι για παροχή φυσιολογικού ορού ώστε να επιτευχθεί καλύτερη ορατότητα στην άρθρωση του γόνατος. Το αρθροσκόπιο είναι ένας μικρός σωλήνας από οπτικές ίνες που δίνει τη δυνατότητα στο χειρουργό να βλέπει στο εσωτερικό της άρθρωσης. Μόλις ολοκληρωθεί η επέμβαση οι τομές που έγιναν προηγουμένως κλείνουν με ράμματα. Το πόδι τυλίγεται με ελαστικό επίδεσμο που μειώνει το οίδημα και βοηθά στην πρόληψη σχηματισμού θρόμβων και αιματώματος στην περιοχή.
3Τι επιπλοκές μπορεί να δημιουργηθούν;
Οι επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν από την αρθροσκόπηση γόνατος είναι πολύ σπάνιες. Σε αυτές περιλαμβάνονται η θρόμβωση και η λοίμωξη αλλά σε ελάχιστο ποσοστό.
4Ποια η διαδικασία της αποκατάστασης;
Η αποκατάσταση εξαρτάται από το είδος της επέμβασης. Σε απλές χειρουργικές επεμβάσεις ο ασθενής μπορεί να κάνει μερικές ασκήσεις στο σπίτι του. Σε δυσκολότερες επεμβάσεις συστήνεται ειδικό πρόγραμμα φυσικοθεραπείας. Είναι σωστό να τονιστεί πως παρότι η αρθροσκόπηση γόνατος γίνεται με μικρές εξωτερικές τομές στο εσωτερικό της άρθρωσης δε συμβαίνει το ίδιο. Γι΄ αυτό το λόγο και οι ασθενείς πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες του γιατρού.

Aρθροσκοπική Mηνισκεκτομή - Ρήξη Μηνίσκου

 
 
 

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Κλείστε σήμερα online ένα ραντεβού 


   
 • Νέστορος 122
 • ΙΛΙΟΝ
 • 210 26 92 705
 • ΙΑΣΩ GENERAL (Γραφείο 327)
 • Λεωφόρος Μεσογείων 264
 • ΧΟΛΑΡΓΟΣ
 • 210 65 02 000
 • 6976 554 664